ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีแสนสุข ให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรง

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีแสนสุข ให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรง