ດີ

ຈາກ Wiktionary

ປະເພດ[ແກ້ໄຂ]

ຄຳຄຸນນາມ

ຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ[ແກ້ໄຂ]