ດີ

ຈາກ Wiktionary

ປະເພດ[ດັດແກ້]

ຄຳຄຸນນາມ

ຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ[ດັດແກ້]