ນິຍາມ ສະພາບເສດຖະກິດ

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ນິຍາມ ສະພາບເສດຖະກິດ