ບໍ່ດີ

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ພາສາອັງກິດ[ແກ້ໄຂ]

ຄຳຄຸນນາມ[ແກ້ໄຂ]

bad: ຊົ່ວ, worse: ຊົ່ວກວ່າ, worst: ຊົ່ວທີ່ສຸດ

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ[ແກ້ໄຂ]

ຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ[ແກ້ໄຂ]