ບໍ່ດີ

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ພາສາອັງກິດ[ດັດແກ້]

ຄຳຄຸນນາມ[ດັດແກ້]

bad: ຊົ່ວ, worse: ຊົ່ວກວ່າ, worst: ຊົ່ວທີ່ສຸດ

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ[ດັດແກ້]

ຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ[ດັດແກ້]