ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ

Jump to navigation Jump to search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Protected titles.

ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ
First pagePrevious pageNext pageLast page
Timestamp Page Expires Protecting user Protection parameters Reason
Unknown Wiktionary:Protected pages(໑,໓໔໙ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected, cascading
Unknown main Page(໒໓ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown Wiktionary:Nospam(໔,໓໓໔ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected, cascading
Unknown ຮູບ:Wiki.png(໑໕໗ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown Wiktionary:ໜ້າຫຼັກ(໑໕,໕໙໐ ໄບຕ໌) infinite Unknown user semi protected
Unknown ແມ່ແບບ:Sitesupportpage(໒໓ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Gnunote(໑໑໙ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-addsection(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-anontalk(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-anonuserpage(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-article(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-contributions(໓໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-currentevents(໓໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-delete(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-edit(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-emailuser(໒໗ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-help(໒໒ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-history(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-login(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-logout(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-mainpage(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-move(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-mycontris(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-mytalk(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-portal(໒໔ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-preferences(໒໙ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-protect(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-randompage(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-recentchanges(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-recentchangeslinked(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-sitesupport(໒໙ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-specialpage(໒໙ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-specialpages(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-talk(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-undelete(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-unwatch(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-upload(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-userpage(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-viewsource(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-watch(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-watchlist(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Accesskey-whatlinkshere(໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-addsection(໓໕ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-anontalk(໕໑ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-anonuserpage(໕໐ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-article(໒໙ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-atom(໒໓ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-contributions(໔໓ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-currentevents(໔໕ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
Unknown ແມ່ແບບ:Tooltip-delete(໒໔ ໄບຕ໌) infinite Unknown user fully protected
First pagePrevious pageNext pageLast page