ລາຍການ ທີ່ຢູ່ IP ແລະ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ຖືກຫ້າມ

Find a blocked user
First pagePrevious pageNext pageLast page
Timestamp Target Expires Blocking admin Block parameters Reason
໑໗:໒໓, ໙ ກຸມພາ ໒໐໐໖ 130.179.29.151 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໔໗, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 62.253.96.40 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໓໑, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 83.92.133.208 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໓໐, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 83.92.133.19 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໓໐, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 81.169.180.180 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໒໘, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 63.19.151.113 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໒໗, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 152.163.100.198 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໒໗, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 212.112.232.175 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໒໗, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 145.97.39.140 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໐໑, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 141.76.1.122 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໐໑, ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 141.76.1.121 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໒໑:໕໒, ໑໓ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 129.234.4.76 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໓໑, ໑໓ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 137.155.211.15 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໓໒, ໕ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 68.32.224.128 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໒໑, ໕ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 24.253.140.156 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໒໑, ໕ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 69.231.143.133 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໒໑, ໕ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 209.114.99.138 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໑໘, ໕ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 81.9.19.22 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໒໓:໒໓, ໔ ຕຸລາ ໒໐໐໕ 67.19.70.180 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໐:໕໙, ໓໐ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 195.225.176.35 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໒໓:໔໘, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 66.93.170.242 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໒໓:໔໘, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 195.137.213.113 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໒໓:໔໗, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 193.219.28.149 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໒໖, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 131.175.189.134 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໑໑, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 80.190.250.139 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໐໖, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 70.179.160.19 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໙, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 64.230.18.79 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໙, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 64.246.50.101 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໙, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 213.203.214.130 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໙, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 164.8.213.91 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໘, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 83.233.27.60 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໘, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 212.218.64.68 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໘, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 195.169.149.213 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໓, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 82.94.251.206 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໒, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 69.13.252.34 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໒, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 212.112.235.78 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໒, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 194.25.9.105 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໒, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 192.42.113.248 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໑, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 80.237.206.93 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໕໑, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 209.221.193.39 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໑໐, ໑໕ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 81.169.174.240 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໑໐, ໑໕ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 62.197.40.155 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໐໙, ໑໕ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 212.112.242.159 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໐໙, ໑໕ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 213.239.194.175 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໗:໐໖, ໑໑ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 69.61.21.50 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໖:໐໔, ໑໑ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 220.161.154.90 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໑໖, ໖ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 69.25.60.210 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໓:໐໑, ໕ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 85.12.2.57 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໑:໔໙, ໕ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 72.20.3.58 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
໐໕:໒໔, ໒ ກັນຍາ ໒໐໐໕ 81.30.210.182 (ສົນທະນາ) infinite   account creation disabled Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
First pagePrevious pageNext pageLast page
ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ "https://lo.wiktionary.org/wiki/ພິເສດ:BlockList"