ສົນທະນາ:ທິດສະດີ

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ທິດສະດີທາງການແມ່ນຫັຍງ ເກີດມາແຕ່ໃສ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຄົ້ນພົບ ໝັກແໜ້ນເລື່ອງໄດ້ ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນເລື້່ອງໃດ