ໝວດ:ໜ້າທີ່ຖືກແຈ້ງລຶບ

ຈາກ Wiktionary
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ໝວດ:Candidates for speedy deletion)

ປັດຈຸບັນໝວດນີ້ບໍ່ມີໜ້າຫຼືສື່ໃດ ໆ