យ៉ុកតូ

ຈາກ Wiktionary

យ៉ុកតូ

ພາສາກຳປູເຈຍ[ດັດແກ້]

ຄວາມໝາຍ[ດັດແກ້]

  • 0.000 000 000 000 000 000 000 001

ປະເພດ[ດັດແກ້]

  • ຈຳນວນ

ອອກສຽງ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)