ພະຍັນຊະນະ

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ກ່ອນສມັຍ໌ ຫລື ສໄມຍ໌ ປີ ໑໙໗໕ ຊາວລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຈເຣີນ ທາງການສຶກສາ ເພິ່ນໄດ້ຂຽນ ພະຍັນຊະນະ ເປັນ ພຍັນຊະນະ. ພຍ ແມ່ນ ອັກສອນປະສົມ ຫລື ອັກສອນຄວບ ຫລື ອັກສອນຈູງ. ພ ແມ່ນອັກສອນຕ່ຳ ຍ ກໍແມ່ນອັກສອນຕ່ຳ. ອັກສອນຕ່ຳ ຈູງອັກສອນຕ່ຳ ອ່ານອອກເປັນສຽງຕ່ຳ