ພາສາເກົາຫຼີ

ຈາກ Wiktionary

ພາສາເກົາຫຼີ ແມ່ນ ພາສາທາງການ ຂອງ ປະເທດເກົາຫຼີ