Jump to content

ໄຟ

ຈາກ Wiktionary

ນິຍາມຂອງໄຟ[ດັດແກ້]

ໄຟແມ່ນຜົນຮັບທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການທາງເຄມີ ເມື່ອອົງປະກອບທີ່ຈຳເປັນ 3 ຢ່າງຄື: ເຊື້ອເພີງ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອົກຊີແຊນ ມາລວມຕົວເຂົ້າກັນໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມແລ້ວເກີດການເຜົາໄຫມ້ ເຊິ່ງການເຜົາໄຫມ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ອ້າງອີງໂດຍ: ກ້ອນຄຳ ເນດທອງສະຫວັນ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປ່າໄມ້ BSc 4/5.3 (ຈາກເອກະສານການສຶກສາ ວິຊາປ້ອງກັນໄຟປ່າ, BSc)[ດັດແກ້]