ໝວດ:ຄຳເຊື່ອມແບ່ງຕາມພາສາ

ຈາກ Wiktionary

ໝວດຍ່ອຍ

ໝວດນີ້ມີສະເພາະໝວດຍ່ອຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.