Jump to content

ຈາກ WiktionaryU+2641, ♁
EARTH

[U+2640]
Miscellaneous Symbols
[U+2642]

ສາກົນ[ດັດແກ້]

ສັນຍາລັກ[ດັດແກ້]

  1. ໂລກ
  2. (ດາລາສາດ) ໂລກ ຫລື ດາວໂລກ
  3. (ການຜັນແປ) ແອນທີໂມນີ (ອັງຕີມອນ)

ຄໍາທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄືກັນ[ດັດແກ້]

[1, 2]: 🜨

ເບິ່ງຍັງ[ດັດແກ້]

ສັນຍາລັກຂອງດາວເຄາະ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·