axe

ຈາກ Wiktionary

axe

ພາສາອັກE��ິ��[ດັດແກ້]

ກE��າມໝາ��[ດັດແກ້]

  • ຂວາ��

ປະເພ��[ດັດແກ້]

  • ກE��ນາມ

ອອກສຽ��[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽ��)

ເກE��້າ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເກE��້າ)

[[ໝວ��:ພາສາອັກE��ິດ]] [[ໝວ��:ກE��ນາມພາສາອັກE��ິດ]]