thầy

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


***-------

Đơn xin nghỉ phép

Kính gửi : Giám đốc Học viện Khoa học Xã Hội.

           (Qua phòng Quản lý đào tạo).

Họ và tên học viên: Sengmany PHAYKHAM, Ngày sinh: 27 tháng 11 năm 1975, học viên cao học khoa học văn học, khóa học 2013-2014, đợt II.

     Em viết đơn này để nghị Giám đốc và thầy cô giáo thông cảm và cho phép em nghỉ học buổi cecủa ngày 21 tháng 06 năm 2014 để em đi vào buổi hợp Đảng viên của sinh viên quốc tế mà nằm trong trung tâm sinh viên quốc tế theo sự chủ trì của Đại sứ quán nước CHDCND lào. Trong đó em cũng là một người Đảng viên mà có nhiệm vụ lập thành viên mới và trong buổi họp này là có 2 thành viên mà em lập mới để chuẩn bị vào Đảng viên, Vì vậy em không thể vắng mặt trong buổi này được. 

sau khi em làm xong việc em sẽ cố gắng học tập và thu lại những bài học với các bạn vì em cũng biết rằng là mình học rất chậm và kém nếu so với các bạn Việt Nam.

Em rất mong Giám đốc và thầy cô giáo cho phép và tạo điều kiện cho em để em làm xong công việc theo nhiệm vụ mà nhà nước đã giao.

              Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, Ngày 18 tháng 06 năm 2014.

                                        Học viện làm đơn                                          Sengmany PHAYKHAM