Jump to content

ກ້າມ

ຈາກ Wiktionary

ກ້າມ

ພາສາລາວ[ດັດແກ້]

ອອກສຽງ[ດັດແກ້]

ຄວາມໝາຍ[ດັດແກ້]

  • ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ຂອງ ຄົນ ແລະ ສັດ, ຢູ່ ລະຫວ່າງຜິດໜັງ ແລະ ກະດູກ ຫຼື ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ທີ່ສາມາດຫົດຍືດຫົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຄົນ ແລະ ສັດ ເໜັງຕີງໄດ້.

ປະເພດ[ດັດແກ້]

  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ[ດັດແກ້]

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)