Jump to content

ຂ້ອຍ

ຈາກ Wiktionary

ພາສາລາວ

[ດັດແກ້]

ອອກສຽງ

[ດັດແກ້]

ຄວາມໝາຍ

[ດັດແກ້]
  • ຄຳແທນນາມ ບູລຸດທີໜຶ່ງ ຈຳນວນໜ້ອຍ ໝາຍເຖິງຕົນເອງ ຜູ້ເວົ້າ ຜູ້ຂຽນ ຜູ້ສື່
  • ຜູ້ຮັບໃຊ້

ປະເພດ

[ດັດແກ້]
  • ຄຳແທນນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ

[ດັດແກ້]

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ

[ດັດແກ້]

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ

[ດັດແກ້]
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)

ຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ

[ດັດແກ້]