Jump to content

ລາວ

ຈາກ Wiktionary

ພາສາລາວ[ດັດແກ້]

ອອກສຽງ[ດັດແກ້]

ຄວາມໝາຍ[ດັດແກ້]

ປະເພດ[ດັດແກ້]

1. ຄຳນາມ: ຊື່ຂອງປະເທດລາວ.
2. ຄຳແທນນາມ: ຄຳແທນນາມບອກບຸລຸດທີສາມ, ໃຊ້ສະເພາະເອະພົດ (ຈຳນວນໜ້ອຍ), ໃຊ້ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີສັກຕຳ່ກ່ວາຫຼືເທົ່າກັບຜູ້ເວົ້າ. [ດັດແກ້] ປະເພດ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ[ດັດແກ້]

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້[ດັດແກ້]

1. ປະເທດລາວຢູ່ໃຈກາງແຫຼມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

2. ລາວຢູ່ໃຈກາງພາກແຫຼມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

3. ເອົາຈົດໝາຍນີ້ໄປໃຫ້ລາວແດ່

ຖ້າກໍລະນີເຮົາກ່າວເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີສັກສູງກ່ວາຈະໃຊ້: ເອົາຈົດໝາຍນີ້ໄປໃຫ້ເພິ່ນແດ່

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ[ດັດແກ້]

ຄຳວ່າລາວ ທີ່ໝາຍເຖິງປະເທດລາວນັ້ນ, ມີຫຼາຍມູນເຫດດັ່ງນີ້:
1. ຄຳວ່າລາວ ອາດມາຈາກພາສາບາລີ ລາວຸ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງໝາກນ້ຳເຕົ້າ
2. ຄຳວ່າລາວ ອາດມາຈາກການເອີ້ນຊົນເຜົ່າ ລາວ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າດັ່ງເດີມ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ກ່ອນມີປະເທດລາວ
3. ຄົນລາວ ກຳເນີດຈາກຊົນເຜົ່າໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຢູນນ່ານ ເຊິ່ງມີນາມເດີມວ່າ ເກົ້າຫຼວງ (ມາຈາກຄຳວ່າ ເກົ້າຫຼົງ ເປັນມັງກອນ ຫຼືນາກ ເກົ້າອົງ). ຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍມາເລື້ອຍ ແລະຖືກເອີ້ນຊັ້ນໆວ່າ ຫຼວງ ແລະສຸດທ້າຍເປັນ ລາວ
4. ແຕ່ກ່ອນ ຄົນທ້ອງຖິ່ນຈະຢູ່ຕາມລຳນ້ຳ, ສ່ວນຄົນລາວຍ້າຍແຕ່ພາກເໜືອມາຢູ່ ຈະອາໄສຢູ່ຕາມບ່ອນສູງກ່ວາ, ຄົນທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນຄົນລາວທີ່ມາຢູ່ນີ້ ແມ່ນຄົນດາວ, ເພາະເວລາເບິ່ງຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ ຈະຕິດພັນກັບດວງດາວຢູ່ທອ້ງຟ້າ

ມູນເຫດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າເກົ້າຫຼົງ