Jump to content

ສັນຊາດ

ຈາກ Wiktionary

ພາສາລາວ

[ດັດແກ້]

ອອກສຽງ

[ດັດແກ້]
  • LC: san sāt

ຄວາມໝາຍ

[ດັດແກ້]

ຄວາມໝາຍຂອງສັນຊາດຕາມກົດໝາຍລາວ ສັນຊາດລາວແມ່ນສາຍກ່ຽວພັນສະໜິດແໜ້ນ ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍລະຫວ່າງບຸກຄົນ ກັບລັດ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງສະແດງອອກເຖິງ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີຕໍ່ລັດ ສປປ ລາວ, ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ສປປ ລາວ ຕໍ່ພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ປະເພດ

[ດັດແກ້]
  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ

[ດັດແກ້]

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້

[ດັດແກ້]
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນໂຕຢ່າງການໃຊ້)

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ

[ດັດແກ້]
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ)

ເຄົ້າ

[ດັດແກ້]
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)