Jump to content

ອາລິຍະທຳ

ຈາກ Wiktionary

ພາສາລາວ

[ດັດແກ້]

ອອກສຽງ

[ດັດແກ້]
  • LC: ā li nya tham

ຄວາມໝາຍ

[ດັດແກ້]

ແນວດີແນວງາມທີ່ເປັນມູນມັງແຕ່ກ່ອນກີ້ຈົນມາເຖິງທຸກມື້ນີ້ຫລືແນວທີ່ຄົນໄດ້ສ້າງສາຂຶ້ນແມ່ນວ່າ ຮີດຄອງ ພິທີກຳ ອາຄານສະຖານທີ່ ຄຳຄຶດຄຳເຫັນ ຜະຫຍາແລະອື່ນໆອີກຫລາຍແນວ

ປະເພດ

[ດັດແກ້]
  • ຄຳນາມ

ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນ

[ດັດແກ້]

ຄຳແປພື້ນສີເຫຼືອງສະແດງເຖິງຄຳແປທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ. ກະລຸນາ ລຶບຄຳວ່າ ttbc ອອກ ຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

Yellow background are to be checked translations. Please remove "ttbc" from confirmed translations.

ໂຕຢ່າງການໃຊ້

[ດັດແກ້]

-ເມືອງລາວມີນະຄອນຫລວງພະບາງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນະຄອນຈຳປາສັກແລະເມືອງຊຽງຂວາງເປັນບ່ອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອາລິຍະທຳແຕ່ກ່ອນກີ້

-ອາລິຍະທຳລາວບູຮານໄດ້ຮັບເອົາອາລິຍະທຳຈີນບູຮານມາເປັນແກ່ນໃນການສ້າງສາອາລິຍະທຳລາວບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຮີດຄອງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄວາມເຊື່ອແລະການໄຫວ້ຜີບັນພະບຸລຸດລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຈາກຈີນ ແຕ່ພາຍລຸ້ນໄດ້ຮັບເອົາອາລິຍະທຳອິນເດຽມາໃຊ້ຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນອາລິຍະທຳຜະສົມຜະສານ

ຄຳສັບກ່ຽວຂ້ອງ

[ດັດແກ້]

ແນວດີແນວງາມ

ອີດີອີງາມ

ປະຫຍາແລະກາບກອນ

ການເຮັດຢູ່ເຮັດກິນ

ເຄົ້າ

[ດັດແກ້]
  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນຄຳສັບກົງກັນຂ້າມ)