Jump to content

ຈາກ WiktionaryU+2BF1, ⯱
ERIS FORM TWO

[U+2BF0]
Miscellaneous Symbols and Arrows
[U+2BF2]

ສາກົນ[ດັດແກ້]

ສັນຍາລັກ[ດັດແກ້]

  1. (ໂຫລາສາດ) ດາວເຄາະແຄະ ອີຣິສ

ຄໍາທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄືກັນ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງຍັງ[ດັດແກ້]

ສັນຍາລັກຂອງດາວເຄາະ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·